banners smarttease nieuw

Als lid van SmartTease betaal je een contributie van € 110,00 per half jaar, gewoonlijk te voldoen in februari en september. Dit bedrag kan je overmaken op IBAN NL67 RABO 0149 4591 65 t.n.v. SmartTease Bussum, onder vermelding van voor- en achternaam en de betaalperiode. Op speciaal verzoek kan, in overleg met de penningmeester, de contributie ook in drie termijnen van € 73,50 worden betaald.

Per jaar komen er soms nog extra (reis)kosten bij voor optredens.

Een nieuw lid betaalt bij aanvang van het lidmaatschap éénmalig € 10,00 inschrijfgeld. De contributie voor nieuwe leden wordt naar rato van de resterende maanden van het verenigingsjaar berekend.

Tijdens optredens dragen wij een blauw vest. Hiervoor betaal je een borg van € 20,00. Als je het koor verlaat, willen we dit vest graag weer terug hebben. Als het schoon en nog bruikbaar is, wordt de borg terugbetaald.

De opzegtermijn is één maand.